Sources

Bibliography

Żammit, T. (1931). in-Nassaba. Gabra ta’ kitbiet : Lehen il-Malti, no. 5] (1931). In-nassaba ; L-ahhar lejla ; Ghodwa ta’ Dicembru ; Vanitas Vanitatum! …. Leheh il-Malti, 5, 6-12.

Farrugia, L. (2014). L-Insib għall-Għasafar tal-Passa fil-gżejjer Maltin. L-Imsida: Federation for Hunting and Conservation.

Oral Sources

Grima, Micahel

Camilleri, Louis

Images/Graphics

Biodiversity Heritage Library

Rijks Museum